Samen werken aan een nuttige daginvulling

Bij Klus in de wijk worden- deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid door 4 werkbegeleiders. Eén van hen is Guido Schrijver. “We proberen mensen te ondersteunen bij een nuttige invulling van hun dag.”

“Iedere dag bekijken we wat iemand op dat moment aankan”, vertelt Guido. “Vervolgens proberen we diegene in te zetten op een klus die qua interesse, kennis en kunde bij hem past.” Dat is voor iedereen anders. “De invulling varieert van iets beleven tot functioneel iets uitvoeren. Iemand kan helpen door het aangeven van schroeven als een begeleider iets ophangt bijvoorbeeld. Maar het kan ook tuinwerk zijn of een zelfstandige klus.

In de maatschappij

Klus in de Wijk wil het liefst dat deelnemers hun nuttige daginvulling zoveel mogelijk in de maatschappij beleven. Guido: “Bijvoorbeeld door een transportklus van enkele meubels, en terrein- of tuinonderhoud. In ieder geval buiten hun eigen omgeving.” Voor iemand die niet teveel prikkels moet hebben, zoeken de begeleiders een andere, meer passende activiteit. Bijvoorbeeld in het klusstation aan de Voltastraat.

Samen aan nuttige klussen werken

Guido vindt vooral de diversiteit van de mensen en het werk erg leuk. “En het steeds schakelen. We hebben deelnemers met verschillende achtergronden. Van mensen met een Wlz- of Wmo-indicatie, tot mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. De één werkt het beste in een rustige omgeving, anderen hebben meer uitdaging en diversiteit nodig."

Een goed gevoel

“Het is mooi om elke dag alles weer zo voor elkaar te krijgen dat deelnemers een nuttige invulling hebben en klanten tevreden zijn. Dat we daar samen aan werken, geeft niet alleen deelnemers een goed gevoel, maar ook aan klanten en aan ons als begeleiders.”